Om oss

Verksamhet

Taxiunionen (802511-1256) en ideell förening för dem som arbetar inom taxi & bud.

Vision

Taxiunionen vill sträva efter en hållbar taxiverksamhet i Sverige för taxi-åkare, taxiförare och kunder.

Mål

Genom en gemensam röst och olika initiativ vill Taxiunionen påverka och förbättra taxibranschen.

Genom information och samverkan med allmänheten, olika aktörer inom branschen och myndigheterna vill vi skapa förutsättningar för lika villkor i taxibranschen.

Genom att skapa dessa förutsättningar kan vi presentera en ny och mer hållbar struktur och praxis som gagnar kunder, samhället, miljön, åkare och förare.

Genom en tydlighet i branschen skapar vi trygghet och stabilitet som leder till en bättre service som i sin tur leder till nöjdare kunder.

Varför Taxiunionen?

Vi arbetar i en bransch med många utmaningar, bekymmer och stress. Många av oss förare och åkerier har identifierat orsaken till alla dessa problem, men… att känna igen och benämna dessa räcker inte till!

Att förändra/förbättra vår situation kräver energi, initiativ och lösningar! Taxiunionen är en förening grundad av oss åkerier för att förändra vår bransch till en bättre, stabilare och tryggare. Tillsammans kan vi göra detta möjligt. Genom föreningen kommer vi att samlas till en stark röst som kan representera de tusentals förare och åkerier som idag använder sig av App Plattformen. Vi skall kommunicera gentemot allmänheten och göra dem medvetna om vår situation. Vi skall samtala och förhandla med Transportstyrelsen / Skatteverket och andra viktiga och relevanta myndigheter. Vi skall även träffa och förhandla priser och serviceavgifter med Apptaxi leverantörer såsom Bolt, Uber och andra App-taxiföretag. 

Vi har redan fått kontakt med olika företag som vill bli partners med Taxiunionen, genom att erbjuda rabatter på deras produkter och tjänster. Allt detta kan alla medlemmar ta del av.

Vi fortsätter att samtala och förhandla med olika försäkringsbolag, bensinstationer, biltillverkare, garage och leverantörer av olika produkter och tjänster vilka kommer att vara en tillgång för ditt företag och förare. För att få större slagkraft förenar och organiserar vi oss i Taxiunionen där du kan bli medlem.

Så vänta inte, bli medlem nu!

För att få större slagkraft förenar vi oss och organisera vi oss i Taxiunionen där du kan bli medlem och genom det ta del av de olika förmånen och uppbackning som vi alla behöver.

Tänk om vi tillsammans kan revolutionera vår bransch genom att:

• Ha anständiga löner när vi jobbar 40–50 timmar i veckan?

• Vi får mer tid att investera i oss själva, våra familjer och annat vi älskar.

• Kunna ha möjlighet att påverka beslut som fattas om vårt yrke och bransch.

• Sänka negativ stress och få njuta av livet lite mer genom att inte behöva vara tillgänglig dygnet runt för att säkra nästa lönecheck?

Så vänta inte, bli medlem nu!

För att få större slagkraft förenar vi oss och organisera vi oss i Taxiunionen där du kan bli medlem genom det ta del av de olika förmånen och uppbackning som vi alla behöver.

Together We Can!

Bli medlem
Fair taxi rättvisa taxi

STADGAR FÖR TAXIUNIONEN

med hemort i STOCKHOLM